Waar ben je naar op zoek?DOcume

De impact van Lean leiderschap bij succesvolle trajecten

Goed en effectief leiderschap resulteert in succesvolle Lean-trajecten. Maar wanneer ben je een goede Lean-leider? Om antwoord te geven op deze vraag vertellen wij je alles over de principes van Lean-leiderschap en hoe jij het beste uit deze rol haalt.

Met de integratie van Lean veranderen werkprocessen fundamenteel binnen organisaties. Werkprocessen worden voortdurend geoptimaliseerd, respect voor collega’s staat hoog in het vaandel en de focus blíjft liggen op het leveren van waarde aan de klant. Dit dwingt organisaties om hun bestaande strategieën te herzien en vraagt óók om een transformatie in de manier van leidinggeven.

Met de juiste aanpak -waarbij de principes van Lean het uitgangspunt vormen- breng je als leidinggevende een continue verbetercultuur tot stand. Een cultuur waarin je geen brandjes blust, maar problemen vroegtijdig signaleert. Je biedt begeleiding aan jouw collega’s en zorgt dat zij het gedachtengoed toepassen om waarde te blijven leveren aan eindklanten. Ook voorkom je mogelijke weerstand van collega’s, signaleer je tijdig potentiële tegenslagen en voorkom je dat Lean op termijn een ‘stille dood sterft’ binnen jouw organisatie.

Om je een idee te geven wat je staat te wachten als Lean-leider, staan wij stil bij:

  1. Plaats een spiegel voor jezelf, je team en (werk)processen
  2. Creëer een werkcultuur waarin men fouten mag maken
  3. Neem de waarde voor de klant altijd als uitgangspunt (Gemba)
  4. Blijf jezelf en jouw collega’s uitdagen en ontwikkelen
  5. Kijk altijd uit naar de stip op de horizon

 

Overweeg je om met jouw organisatie te starten met Lean? Dan is onze Green Belt training wellicht interessant! Benieuwd wat deze training inhoudt en hoe het jouw organisatie verder helpt? Vraag dan onze vrijblijvende brochure aan.

Brochure downloaden

De principes van Lean leiderschap

Lean-management is geen methode of tool, maar een filosofie met een lange termijnbenadering om bedrijfsprocessen systematisch en stapsgewijs te verbeteren. Jouw taak als leidinggevende is om samen met je team de processen -die waarde leveren voor de klant- steeds verder te optimaliseren.

Bovenstaande vereist een mentaliteitswijziging: je treedt niet langer op als supervisor, maar als een mentor, leraar of coach. Je stemt jouw team af rondom een gemeenschappelijk doel en zorgt ervoor dat alle teamleden beschikken over de juiste kennis en middelen om het doel te behalen. Jullie onderlinge relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen in elkaars vaardigheden, kennis en ervaring. Dit wordt versterkt als je jouw collega’s stimuleert om hun talenten te benutten en naar hun ideeën luistert.

 

In 5 stappen een Lean-leider

Als leidinggevende lever je geen directe, maar indirecte waarde voor de eindklant. Je zorgt er namelijk voor de beste werkomgeving waarin jouw werknemers in hun kracht staan en waarde voor eindklanten kunnen creëren. Je managet dus niet de kosten, maar het creëren van waarde.

Maar hoe creëer je de beste omgeving voor jouw team?

1. Plaats een spiegel voor jezelf, je team en (werk)processen

Door een spiegel te plaatsen geef je sneller feedback op de werking, effectiviteit en efficiëntie van het bestaande (werk)proces. Je wacht niet op het resultaat van het proces na verloop van tijd, maar onderneemt sneller actie op (potentiële) problemen/afwijkingen/fouten.

Het geven (en krijgen) van feedback is misschien niet altijd leuk, maar wel onmisbaar in het optimaliseren van processen. Alleen zo achterhaal je of een proces goed of fout verloopt. Je brengt in kaart wat beter kan of misschien helemaal anders moet. Creëer je een werkcultuur waarin feedback geven de standaard is? Dan komt het zowel jouw team als de bedrijfsresultaten ten goede.

2. Creëer een werkcultuur waarin men in de spiegel durft te kijken

Durf in de spiegel te kijken; want fouten maken is niet erg. Zolang je fouten maar ziet als leermogelijkheden.

Dit brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • Men maakt afwijkingen (fouten) sneller inzichtelijk
 • Men zoekt beter naar potentiële oorzaken van deze afwijkingen
 • Men draagt hierdoor gerichter verbeteringen aan om deze oorzaken weg te nemen
 • Men voert verbeteringen in die écht impact hebben
 • Men blijft in zijn/haar kracht, door wederzijds vertrouwen in het gezamenlijke succes

Bovenstaande realiseer je door als leidinggevende niet zelf het werk te doen en te gaan micro managen. Maar dat doe je door verantwoordelijkheden te delegeren en jouw teamleden in hun kracht te zetten door het eigenaarschap van hun werk te vergroten.

Tip! Stel je op als een coachende en dienende leider en niet als iemand die macht uitoefent binnen een organisatie.

3. Ga naar de Gemba: het gebruiken van de spiegel

Ga bij operationele problematiek naar de Gemba, “de plaats waar waarde voor de klant wordt gecreëerd”. Dit is de plek waar je de spiegel gebruikt voor reflectie, voortdurend verbeteringen doorvoert en jezelf verder ontwikkelt als leider.

Dat doe je door onder andere:

 • te luisteren naar jouw teamleden en elk geopperd probleem serieus te nemen;
 • aan hen de juiste vragen te stellen om de werk- en waardestromen beter te begrijpen;
 • en blokkades te verwijderen die de waarde van de klant in de weg staan.

Op die manier maximaliseer je de waarde voor klanten. Je neemt beslissingen die zijn gebaseerd op informatie uit de bron en niet uit rapportages en andere beknopte vormen van informatieverstrekking. Tevens signaleer je tijdig problemen, nog voor ze een nieuwe blokkade vormen.

Tip! Zorg er altijd voor dat jouw teamleden beschikken over de meest actuele informatie zodat zij hun werk tijdig kunnen bijsturen.

4. Blijf jezelf én jouw collega’s uitdagen en ontwikkelen: van brandweerlieden naar Problem Solvers

Blus geen brandjes, maar signaleer problemen vroegtijdig. Maak van jouw team Problem Solvers in plaats van brandweerlieden in 4 stappen:

 1. Verifieer het probleem, de afwijking of fout
 2. Breng (mogelijke) oorzaken in kaart
 3. Elimineer de grootste oorzaken
 4. Meet het succes van de verbetering

Je bent als leider een rolmodel voor jouw team. Door jezelf te blijven ontwikkelen, geef je het goede voorbeeld. Op die manier vertel je hen niet hoe zij hun werk moeten doen, maar stimuleer je om hun kwaliteiten te verbeteren.

5. Kijk altijd uit naar de stip op de horizon

Als leidinggevende dien je het beleid van boven naar beneden door te vertalen. Dit beleid staat volledig in het teken van het bereiken van de missie (ofwel, de doelstelling) van de organisatie. Kijk daarom altijd uit naar de stip op de horizon, door:

 • in kaart te brengen de mate waarin waarde wordt toegevoegd aan elke functie binnen de organisatie;
 • elk teamlid bewust te maken van zijn/haar bijdrage aan het groter geheel;
 • tot in de detail te begrijpen hoe de organisatie, processen en mensen in elkaar steken (manage de systemen en processen!);
 • en te blijven focussen op het verbeteren en respecteren van teamleden.

Tip! Daag jouw teamleden uit door hen persoonlijke, ambitieuze (maar haalbare!) doelstellingen te geven voor de lange termijn en verleg de focus van individuele prestaties naar teamprestaties.

 

En last-but-not-least: vier successen (voor de allerbeste motivering)!

 

Aan de slag met Lean? Dan is onze Green Belt training wellicht interessant! Benieuwd wat deze training inhoudt en hoe het jouw organisatie verder helpt? Vraag dan onze vrijblijvende brochure aan.

Brochure downloaden