Waar ben je naar op zoek?DOcume

Agile/Scrum

Agile en Scrum, in veel contexten worden deze woorden door elkaar gebruikt, waarbij het niet duidelijk is wat het verschil is. De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Om met deze veranderingen mee te bewegen, biedt Agile werken voor veel organisaties een goede oplossing. Wat is de scrum- en agile methodiek en hoe werkt het?

Wat is Agile?

De letterlijke vertaling van Agile is behendig (wendbaar) en lenig. Agile is dan ook een aanpak waarbij behendigheid voorop staat. Een projectteam dat door middel van een Agile-aanpak werkt, gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen. Zij weten hierop in te spelen en zorgen ervoor dat het eindresultaat niet in gevaar komt. 

Agile is een geschikte manier van werken voor projectteams. De aanpak stelt projectteams in staat om een project snel aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Wanneer de klantwensen of situatie wijzigt, kan hier snel op in worden gespeeld. Wat Agile dus doet, is het omarmen van veranderingen. Dit is in tegenstelling tot een traditionele projectaanpak, waarbij een projectteam zoveel mogelijk van tevoren het proces probeert vast te leggen. 

Is Agile geschikt voor mijn organisatie? 

Agile is niet alleen geschikt voor eenvoudige bedrijfstoepassingen, maar juist ook voor complexe langlopende projecten. Dit komt doordat Agile projecten in stukjes verdeelt, waardoor projecten overzichtelijk en behapbaar worden. Een belangrijke voorwaarde is dat de desbetreffende organisatie een open, communicatieve cultuur heeft. 

Agile werken draagt bij aan de flexibiliteit en de reactiesnelheid van een organisatie. De Agile methode werkt het beste wanneer er sprake is van weinig bureaucratie. In een Agile werkomgeving wordt kennisdeling gestimuleerd, waarbij creativiteit en zelf met oplossingen komen wordt aangemoedigd. Het initiatief ligt niet bij de leidinggevende, maar bij de werknemer.

Wat is scrum?

Scrum is een Agile methode of aanpak die eraan bijdraagt dat projectteams op een productievere wijze projecten opleveren en snel in kunnen spelen op eventuele veranderingen. De scrum methode helpt in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de markt en de snel veranderende wensen van de klant. Het uitgangspunt van scrum is: proberen, leren en dan bepalen hoe verder te gaan. De scrum methode is toepasbaar op ieder type project of dienst. Bij scrum wordt gewerkt met verschillende rollen: product owner, scrum master en ontwikkelteam. De verschillende rollen hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid. 

Belangrijkste kenmerken van Scrum:

  • Simpel
  • Flexibel
  • Samenwerking
  • Communicatie met stakeholders

Wat biedt agile/scrum voor organisaties?

Agile is niet één specifieke methode, maar een verzameling van methodes. De bekendste methode is Scrum. Scrum is eenvoudig toe te passen omdat er nauwelijks sprake is van overhead. Een scrumteam is zelfsturend en betrekt ieder teamlid bij een project, evenals de klant. 

Grote bedrijven zijn over het algemeen minder flexibel. Een plan of ontwerp moet vaak eerst langs verschillende afdelingen en managementlagen voordat het uitgevoerd kan worden. Een gevolg kan zijn dat het bedrijf traag wordt. Scrum is een framework, Agile is een mindset. Om als bedrijf te overleven, moet je wendbaar zijn. Agile werken is een continu proces van verbeteren.

Lean, Agile of Scrum? Een goed huwelijk…;-)

Je zou kunnen denken dat Lean, Agile en Scrum drie verschillende methodes zijn en dat een organisatie voor een bepaalde methode moet kiezen. Het tegendeel is waar: de methodes hebben veel overlap en vullen elkaar aan. Het is de kunst om de methode te kiezen die het beste past bij de organisatie. Wij helpen je hier graag bij! Neem contact op voor meer informatie.

[[Ik wil contact]]