Waar ben je naar op zoek?DOcume

Consultancy

Kleine veranderingen binnen een organisatie kunnen zorgen voor grote gevolgen op de lange termijn. Lean is een methode die je krachtige handvatten geeft om elke dag beter te worden.

Samen doorbreken we processen

Ben je regelmatig incidenten aan het oplossen in plaats van dat ze voorkomen worden? Vallen bedrijfsresultaten jou tegen? Moeten jouw klanten langer wachten op hun product of dienst dan wat je belooft? Ben je benieuwd hoe je productiviteit kan verhogen?

Lean Six Sigma helpt concreet invulling te geven aan het structureel verbeteren van processen. Problemen kunnen tijdig worden gesignaleerd en voorkomen worden door processen inzichtelijk te maken. Doorlooptijden kunnen worden verkort door processen efficiënter in te richten. Op deze manier voorkom je fouten en naast dat je tevreden klanten krijgt, komt het ook ten goede aan het plezier van jouw medewerkers.

Met onze Lean consultancy trajecten helpen wij je graag om de manier van denken en werken in jouw organisatie zo in te zetten dat dit je verder helpt. Samen kijken wij naar jouw organisatie en stellen op basis hiervan een plan op. Hierbij kijken we naar wat nodig is en hoe jij een Lean organisatie kan worden.

Het is mogelijk snel dingen te veranderen binnen organisaties, maar het is de kunst om processen te doorbreken en ervoor te zorgen dat veranderingen worden omarmd binnen een organisatie. Bij ons staat de mens centraal. Samen kijken we wat we nodig hebben om de mens in beweging te krijgen.

Simpele en haalbare oplossingen gericht op resultaat

Minder verspilling, tevreden klanten, lagere kosten, hogere kwaliteit, minder fouten en meer werkplezier! Wie wil dit nou niet? Wij begrijpen dat je als organisatie praktische stappen wilt om de vastgestelde doelen te bereiken. Gelukkig hebben wij hier veel ervaring in. Lean is erg flexibel en het is belangrijk om er als organisatie je eigen invulling aan te geven.

Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is alle lagen in een organisatie te betrekken bij verandering. Wij helpen jou graag om jouw organisatie de nut en noodzaak van Lean te laten inzien. Om verandering teweeg te brengen, moet je mensen met je mee krijgen. Veranderen doe je samen. Simpele tips maken een Lean consultancy traject tot een succes:

  • Betrek medewerkers vanaf dag 1
  • Goede, heldere communicatie: wat staat mensen te wachten?
  • Stel een interne ‘Lean club’ samen bestaande uit de juiste personen

Daarnaast is het belangrijk om kleine succesjes te vieren. Veranderen doe je niet in één dag. Wanneer je een doel hebt gesteld en dit hebt behaald, groot of klein, vier dit. Dit wordt al snel vergeten. Zo houd je Lean bij de hele organisatie onder de aandacht.

Uitgangspunten bij continu verbeter transities 

Wij begrijpen dat je als organisatie praktische stappen wilt om de vastgestelde doelen te bereiken. Gelukkig hebben wij hier veel ervaring in. Lean is erg flexibel en het is belangrijk om er als organisatie je eigen invulling aan te geven.

1. Bepalen van visie naar gerichte operationele sturing 

Wij starten het traject met het opstellen van een concrete doelstelling met het beoogde resultaat. Hierbij staat het inrichten van een continue verbeterstructuur centraal.

2. Geen adviesrapporten; geïmplementeerde verbetering

Samen bereiken we resultaat. Betrokkenheid van alle lagen in de organisatie is hiervoor vereist. Hierbij stellen wij geen adviesrapport op, maar bereiken wij resultaten middels een gecombineerde bottom-up en top-down benadering.

3. Klantwaarde is leidend 

Bij het optimaliseren van processen toetsen wij alle activiteiten aan de gestelde klantwaarde. 

4. Operationele sturing 

De besturing binnen zetten wij zo op dat op alle niveaus binnen de organisatie een  Lean vertegenwoordiger is waarmee het management pro-actief kan communiceren. Betrokkenheid op alle niveaus draagt bij aan borging van het resultaat. 

5. Intensieve begeleiding van het management

Wij werken volgens het credo ‘voordoen’, ‘meedoen’ en ‘laten doen’, waarbij wij managers trainen in het sturen van processen waarbij een cultuurverandering ontstaat van moeten, kunnen naar willen.

6. Gedeelde verantwoordelijkheid  

Masters in Lean is samen met de opdrachtgever verantwoordelijk voor het behalen van resultaat. Het projectteam bestaat dan ook uit minstens 50% medewerkers van de klant.

7. Uitgaan van bestaande middelen 

Wij kiezen oplossingen die met bestaande mensen en systemen gerealiseerd kunnen worden.

Lean compleet

Veranderen doe je samen. Veranderen kost tijd en hangt in grote mate af van de verandersnelheid welke een organisatie aan kan. Wij helpen een groot aantal organisaties slechts één dag in de week en wel met ‘full impact’ om zelf te veranderen. Jouw voordeel is dat de medewerkers het zelf doen, leuk vinden en het direct beklijft in de organisatie. Bijkomend voordeel is dat deze investering nog sneller wordt terugverdiend.

Lean resultaat

Vanuit diverse rollen faciliteren wij Lean transformaties, denk aan: procesverbeteraar, adviseur, interim manager of projectleider. Hierbij committeren wij ons graag (uiteraard afhankelijk van welke rol wij innemen binnen de transformatie) aan het succesvol versnellen van deze verandering of het behalen van de afgesproken resultaten.

Lean training

Zoek je een Lean training welke je echt verder helpt in jouw eigen praktijk en welke je tegelijkertijd klaarstoomt om onafhankelijk en internationaal gecertificeerd te worden? Schrijf je dan in voor één van onze Lean trainingen.

Benieuwd welke processen jij kunt doorbreken?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Neem contact met mij op
Sjoerd
Loeffen
Managing partner