Waar ben je naar op zoek?DOcume

Lean Six Sigma

Lean wordt vaak samen genoemd met Six Sigma. Dit is niet voor niks, want deze twee verbetermethoden kunnen goed samen worden toegepast. Waarbij Lean de focus legt op snelheid en het reduceren van verspillingen, richt Six Sigma zich vooral op het meetbaar maken van de kwaliteit van bedrijfsprocessen.

Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma voegt twee bewezen verbetermethodes samen en heeft als doel het verbeteren van efficiëntie en kwaliteit in een organisatie. De Lean Six Sigma methode combineert hierbij de belangrijkste aspecten van Lean en van Six Sigma: enerzijds het elimineren van verspilling en het leveren van de hoogst mogelijk toegevoegde waarde voor de klant, anderzijds het voortdurend meten en verbeteren van de kwaliteit. Waarbij dus met Lean een vlotte doorstroom met maximale waardecreatie wordt gerealiseerd, zorgt Six Sigma tegelijkertijd voor een constante kwaliteit van de (dankzij Lean afgeslankte) bedrijfsprocessen. Op deze manier versterken Lean en Six Sigma elkaar. 

Hoe kunnen organisaties Lean Six Sigma toepassen?

Six Sigma is zeer geschikt voor complexe problemen waarvan de oorzaak niet meteen duidelijk is. Je bent bekend met het probleem, maar weet niet wat het probleem veroorzaakt. Je komt hier achter met dataverzameling en het analyseren van statistieken van de processen. 

Six Sigma is een methode die gebruik maakt van vijf stappen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control, of terwijl: DMAIC. Door deze fases stap voor stap te doorlopen worden processen geoptimaliseerd op een gestructureerde manier waarbij wordt gezorgd voor een constante kwaliteit. Het doel van deze cyclus is te bepalen welke procesvariabelen (x-en) de grootste invloed hebben op de uitkomsten van een proces (Y). Door dit te achterhalen wordt bekend wat verbeterd moet worden aan een proces.

Wat zijn voordelen van Six Sigma?

Het toepassen van de Six Sigma methode biedt meerdere voordelen:

  • Hogere klanttevredenheid
  • Meer winst
  • Hogere Productiviteit 
  • Betere kwaliteit van producten/diensten 
  • Minder fouten binnen processen

Lean Six Sigma training

Tijdens een training Lean Six Sigma leer je hoe je verspillingen van tijd en middelen in een proces kan identificeren en hoe je de toegevoegde waarde voor de klant zo hoog mogelijk kunt maken. Ook leer je op welke manieren de kwaliteit van een proces gemeten kan worden aan de hand van bepaalde parameters. Je leert meetresultaten te analyseren en welke methoden er zijn om een proces te verbeteren en blijvend te beheersen.

Bekijk onze Green Belt training.

Voor wie is de opleiding Six Sigma geschikt?

Een opleiding Six Sigma is geschikt voor managers en leidinggevenden in organisaties die processen willen optimaliseren en het bedrijfsresultaat willen verbeteren. Daarnaast is de opleiding geschikt voor personen in een organisatie die te maken hebben met procesbeheersing en -verbetering. 

Wil je meer weten over Lean Six Sigma?

Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem contact op voor meer informatie.

[[Ik wil contact]]