Waar ben je naar op zoek?DOcume

Proces digitaliseren?

Masters in Lean heeft een programma ontwikkeld om (bouw)projecten vanuit integrale projectcommunicatie beter te besturen. Deze vorm van proces, plannen en taakgericht werken hebben wij weten te digitaliseren in het programma Masters In Process (ofwel MIP). Binnen een bouwproject wordt vaak gewerkt met één hoofdaannemer en veel verschillende co-makers. Hierbij is snelle informatie en kortcyclische afstemming rondom de planning erg belangrijk. Dankzij MIP zijn wij in staat om faalkosten te reduceren en rendementen op bouwprojecten te laten groeien. Daarnaast biedt het bij uitstek mogelijkheden om kwaliteitsborging in te regelen en veiligheid positief te beïnvloeden. MIP kan op een eenvoudige wijze overzicht houden en bewaakt het (bouw)proces en de voortgang van diensten en leveringen ‘real time’.

Vooral de hoeveelheid taken en werkzaamheden maakt processen foutgevoelig en inefficiënt. Masters in Lean bekijkt, analyseert en doorziet deze processen en zet deze gerichter neer met behulp van MIP. Het projectmatig gebruik van het programma creëert datagegevens van alle voorkomende taken en bewerkingen.

MIP zet data om in detailkennis van prijs, product, proces en planning. De masters helpen medewerkers om betekenis te geven aan die data om ervan te leren en te sturen op resultaat. Organisaties worden zich er op deze manier bewuster van dat problemen, inefficiency en fouten te voorkomen zijn, door vooraf beter over zaken na te denken.

Met de digitalisering en technologisering komt steeds meer en specifiekere data organisaties binnen. De juiste digitale tools inzetten en uitdagingen vertalen naar concepten in een snel veranderende digitale omgeving, vraagt om uitgebreide kennis van dataverzameling en dataverwerking.

MIP in de bouw

Gebruik maken van MIP is zeer geschikt voor bouwbedrijven. Bouworganisaties die haar primaire proces hebben gezekerd vanuit ‘Computational thinking’ en welke werken met Ximmio kunnen deze datagegevens verwerken en omzetten naar detailkennis van prijs, product, proces en planning. Computational thinking houdt in het verwerken van datagegevens en het omzetten van deze gegevens in concepten. Daarnaast biedt MIP uitgebreide mogelijkheden voor geregistreerde kwaliteitsbewaking. Door alle formulieren vanuit het kwaliteitssysteem digitaal aan te bieden wordt bewaakt dat vele procesafspraken per project worden afgehandeld en opgeslagen.

Jarenlang werken wij aan de doorontwikkeling van MIP, die opdrachtgevers het overzicht geeft van een (bouw)proces en de voortgang van diensten en leveringen realtime bewaakt. Het goed en consequent invoeren van data vergt discipline en een nieuwe werkwijzen van medewerkers. Daar is een belangrijke stimulerende en sturende rol voor ons in weggelegd. Het analyseren van die data om ervan te leren is de volgende stap. Ook daarin hebben en nemen wij onze verantwoordelijkheid. 

De combinatie van Masters In Process en het neerzetten van de prestatiedialoog brengt impact op de bouw!