Waar ben je naar op zoek?DOcume
Enexis / Energie

Versnellen energietransitie

Netbeheerder Enexis had als ambitie om de energietransitie te laten versnellen. Ondanks dat er 4.500 medewerkers werkzaam zijn bij de Enexis Groep, bevinden zij zich in een zeer krappe arbeidsmarkt van technisch personeel. Enexis had de ambitie om met het huidige personeel meer werk verrichten. Hiervoor had Enexis een programma opgesteld, waarbij Masters in Lean ondersteunde bij de uitvoering om zo de ambitie te verwezenlijken. 

Enexis Netbeheer is een regionale Nederlandse netbeheerder die is voortgekomen uit Essent. Enexis Netbeheer verzorgt de distributie van energie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Als netbeheerder zijn zij met name actief in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van deze transport- en distributienetten voor elektriciteit, gas en warmte. Dagelijks werken zij aan een slimmer, duurzamer en veiliger energienetwerk.

Uitdaging

Op de vestiging Infra Drenthe zijn ongeveer 200 medewerkers werkzaam. Om de energietransitie te laten versnellen in een zeer krappe arbeidsmarkt heeft Enexis onder andere vanuit Infra Drenthe een landelijk programma uitgerold genaamd: OPS (Operationeel Sturen). Centraal stond hierbij de uitdaging om met weinig personeel efficiënter te kunnen werken. Dit programma bestond uit vier hoofdthema’s:

 • Gedrag en Leiderschap
 • Richting en Kaders
 • Goed stuur (juiste metingen verrichten)
 • Goed sturen en Continu Verbeteren

Als basis voor deze thema’s is gebruik gemaakt van de Lean filosofie. Masters in Lean heeft vanuit de vestiging in Emmen het programma tot uitvoering gebracht en is met de volgende uitdagingen aan de slag gegaan:

 • Hoe krijgen we in een hectische omgeving van drukte en krapte een cultuurverandering tot stand?
 • Waar bevinden zich de eerste verbeteringen?

Oplossing

Het management heeft een belangrijke rol in het succes van een cultuurverandering. Om deze reden zijn wij begonnen om veel tijd te investeren in het meenemen van het managementteam in de verandering. Op de locatie Emmen bevindt zich een zeer gedreven en fanatiek managementteam wat zorgde voor veel positieve energie in de gehele organisatie. Naast een gedreven managementteam, bevinden zich ook gedreven medewerkers op de locatie in Emmen. Aan ons was het de uitdaging om samen met het managementteam en de medewerkers de gezamenlijke visie door te vertalen naar een strategie per afdeling.

Er zijn veel gesprekken gevoerd over concrete, meetbare doelstellingen met de bijbehorende benodigde verbeteracties. Hierin bevond zich al een eerste grote verbetering in de organisatie: door de overlegstructuur opnieuw in te delen wordt er nu frequenter en korter overlegd. Op deze manier wordt er in totaliteit minder overlegd en hebben medewerkers meer tijd over voor andere werkzaamheden. Naast minder overleg  zijn er veel meer verbeteringen doorgevoerd in de organisatie. Het management en de medewerkers konden met behulp van teamborden en dashboarden prestaties en verbeteringen monitoren. Doordat zowel Masters in Lean als de organisatie vanaf dag één gebruik hebben gemaakt van dezelfde tooling, heeft dit traject geresulteerd in een zeer snelle uitrol.

Resultaat

Alle teams hebben mooie resultaten (verbeteringen) geboekt op de volgende punten:

 • Veiligheid
 • Productiviteit
 • Leverbetrouwbaarheid
 • Kwaliteit
 • Financieel

Wat opvalt is de mentaliteitsverandering op de werkvloer. Dit komt doordat iedereen in de organisatie op een overzichtelijke manier de eigen doelstellingen kan zien en monitoren. Het resultaat is dat de lat automatisch steeds hoger wordt gelegd. Er wordt meer resultaat geleverd met steeds minder inspanning! Natuurlijk zijn er nog genoeg uitdagingen over. Echter met de implementatie van Lean is constant verbeteren in de organisatie geïntroduceerd. Het eerste zaadje heeft wortel gevat. Deze nieuwe manier van werken wordt niet alleen door het management maar zeker ook door de medewerkers enorm gewaardeerd.

Benieuwd welke processen jij kunt doorbreken?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Contact
Harm
te Plate
Managing partner