Waar ben je naar op zoek?DOcume
Takkenkamp / Bouw

Verduurzamen van een woning

Verduurzamen van een woning in 5 dagen!

In samenwerking met Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers voert woningstichting Eigen Haard het project Samen Verduurzamen uit. In het project wordt een woning binnen 5 dagen, en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners van de woning, volledig wordt verduurzaamd. Een dergelijk project kan 20 tot 100 woningen omvatten en per woning worden er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Werkzaamheden omvatten onder andere; het isoleren en ventileren van de woning, dakisolatie, dakkapel isoleren, plaatsen van HR++ glas, kierdichting, herstellen/ plaatsen van spouwisolatie, mechanische ventilatie aanbrengen en het plaatsen van zelfregulerende ventilatieroosters in de ramen. Daarnaast kunnen er zonnepanelen geplaatst worden  en (indien nodig) een nieuwe CV-ketel geplaatst. Dit alles in slechts 5 werkdagen!

UITDAGING

Masters in Lean werd ingeschakeld door Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers om mee te denken over het optimaliseren van de planning. Hoe krijg je al deze werkzaamheden die worden uitgevoerd door verschillende partners, efficiënt en goed gestroomlijnd? Naast dat de bewoners zo min mogelijk overlast mogen ervaren, wilden Masters in Lean ook voor alle partners een prettige en werkbare omgeving creëren. De werkzaamheden per woning kon verschillen, maar alles moest wel in de planning passen. Denk bijvoorbeeld aan het saneren van oude asbestpijpen in de ene woning, die in een andere niet meer aanwezig waren.

“DE PERFECTE PLANNING REALISEREN; EEN UTOPIE? OF HAALBAAR?”

OPLOSSING

Masters in Lean heeft naar aanleiding van deze uitdaging een sessie ingepland met alle betrokken partijen: woningstichting Eigen Haard, Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers en partners. Alle koppen bij elkaar om voor het eerstvolgende project een realistische en gezamenlijke planning te maken. Aan alles moest gedacht worden en alle punten zijn meegenomen. Hier gaat veel tijd in zitten, maar het vooraf aandacht geven aan deze complexiteit levert veel profijt op tijdens de uitvoering.

Naast tevreden opdrachtgevers en een mooie opdracht, kon Masters in Lean de opgedane ervaring ook gebruiken in vervolgtrajecten. Dit past helemaal in de Lean essentie van continu verbeteren, verspilling reduceren en flow creëren in het proces! Uiteraard met als ultieme doel: voldoen aan de wensen van de eindklant!

RESULTAAT

Inmiddels hebben wij in samenwerking met alle partijen zes projecten gedaan, waarbij het zevende project momenteel nog bezig is. Per project, 20 tot 100 woningen verduurzaamd. De planning wordt gerealiseerd zonder enige problemen. Woningen worden conform afgesproken planning opgeleverd. Partners kunnen de flow hoog houden; bewoners kunnen snel in alle rust van hun verduurzaamde woning genieten en de opdrachtgever is blij!

En bijkomend voordeel: de bedachte werkwijze was zo handig, dat ook deze ook in Coronatijd gewoon doorgang kon vinden. De planning was zo ingericht dat er nooit waren teveel mensen tegelijkertijd in de woning aan het werk waren.

Benieuwd welke processen jij kunt doorbreken?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Contact
Harm
te Plate
Managing partner