Waar ben je naar op zoek?DOcume
Alliander / Energie

Procesoptimalisatie energietransitie

Stijgende klantvraag in de energietransitie

Als onderdeel van de energietransitie zien we dat er steeds meer elektrische auto’s op de weg komen. De elektrische auto is bezig met een flinke opmars. Elektrische auto’s en laadpalen zijn dan ook steeds meer onderdeel van het straatbeeld. De netbeheerders werken samen met energieleveranciers, gemeenten en marktpartijen om elektrisch rijden te faciliteren. Allianders dochter Liander wil graag de groei van het aantal laadpalen mogelijk maken, maar hier was hun proces nog niet op ingericht.

Alliander is een groot Nederlands energienetwerkbedrijf en heeft de verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van 3,3 miljoen klanten. Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander en Liandon. Samen staan zij voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Bij Alliander werken circa 7.000 medewerkers. Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. De netbeheerder Liander houdt de energienetten in goede staat, zorgt voor de distributie en sluit klanten aan op de energienetten.

Uitdaging

Het huidige proces rondom laadpalen binnen Liander was inefficiënt en niet toekomstbestendig. Het proces bevat meerdere arbeidsgangen, wat inhoudt dat er vaak meerdere aannemers nodig zijn om uiteindelijk één laadpaal werkend te krijgen. Zo moet de laadpaal onder andere worden geplaatst, aangesloten en moet er een slimme meter worden geïnstalleerd. Het huidige proces dat hierbij werd gehanteerd was niet operationeel stabiel en kan de verwachte exponentiële groei aan klantvragen niet aan.

Oplossing

Om processen te kunnen verbeteren, dien je eerst het huidige proces in kaart te brengen. Om het proces van Alliander (onderdeel van het ketenproces) in kaart te brengen (van zand tot klant), is gebruik gemaakt van verschillende methodes:

  • Meelopen met de klant in het proces
  • Interviews afnemen met procesbewoners
  • Workshops geven aan vertegenwoordigers van end-2-end proces

Aan de hand van deze resultaten is het huidige proces vastgesteld en gevalideerd. Hierbij is uitgebreid stilgestaan bij de knelpunten die ervaren werden door Alliander en door ons in het huidige proces. Aan de hand van meegegeven kaders en te verwachten (sterk stijgende) klantvragen voor de komende vijf jaren is een stabiel en robuust procesontwerp gemaakt in samenwerking met de procesbewoners uit de keten.

Resultaat

Na het procesontwerp is er een gedegen implementatieplan neergelegd waarbij in 3-6 maanden het nieuwe proces ketenbreed werd geïmplementeerd. Door knelpunten uit het oude proces op te lossen en een nieuwe proces op te stellen, helpt Masters in Lean de netbeheerder Alliander om te komen tot een stabiel en toekomstbestendig proces. Parallel hieraan is een inkooptraject opgestart. Kom maar op met de elektrische auto’s!

Benieuwd hoe het Lean gedachtegoed jou kan helpen?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Contact
Sjoerd
Loeffen
Managing partner