Waar ben je naar op zoek?DOcume
Combi SION / Infra

Optimalisatie bodemproces

Van 4x apart naar 1x gezamenlijk bodem onderzoek

In het bouw- en infraproces maakt bodemonderzoek een belangrijk onderdeel uit van de voorbereidende activiteiten in het proces. De combi SION is een samenwerkingsverband van nutsbedrijven/netbeheerders vanuit het maatschappelijk belang. De netbeheerders binnen combi SION voerden ieder voor zich een bodemonderzoek uit, evenals de projectontwikkelaars en de gemeenten. Maar waarom vier keer apart als dit ook in één keer kan?

De combi SION is een samenwerkingsverband van nutsbedrijven/netbeheerders vanuit het maatschappelijk belang. Wij bundelen en coördineren de infrastructurele werkzaamheden van de netbeheerders in onze regio's. Ons doel is om kabels en leidingen in één arbeidsgang aan te leggen. De nutsbedrijven/netbeheerders binnen het samenwerkingsverband SION zijn Vitens, Liander, VodafoneZiggo, Stedin, Kabel Noord en KPN Netwerk NL. Onze klanten zijn overheden, bouwbedrijven en planontwikkelaars. Combi SION heeft de ambitie om, in samenwerking met onze ketenpartners en klanten, het principe van het gemeenschappelijk aanleggen van nutsvoorzieningen verder te professionaliseren met als doelstelling een efficiënt en klant gedreven proces.

Uitdaging

De ontdubbeling van het bodemonderzoek bij de Netbeheerders was dan ook een logische stap. Eén bodemonderzoek binnen de combi SION betekent dat er vanuit de Netbeheerders (Liander, Vitens, Ziggo, KPN, Kabel Noord en Stedin) nog slechts één gezamenlijk bodemonderzoek plaatsvindt. Hoe zorg je er nou voor dat deze partijen samen gaan werken en er in plaats van vier keer, maar één keer een bodemonderzoek uitgevoerd hoeft te worden?

Oplossing

Voor het samenwerkingsverband ‘combi SION’ heeft Masters In Lean de procesbegeleiding en implementatie mogen verzorgen. Hierbij zijn de ketenpartners bijeen gezet en is samen middels diverse workshops tot een verbeterd procesontwerp gekomen.  Middels een spel hebben de diverse procesbewoners het nieuwe proces alvast kunnen ervaren. Deze speelse wijze zorgde voor een leuke en laagdrempelige kennismaking tussen de ketenpartners.

Het ketenspel bestaat uit  het nieuwe proces dat op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze is opgetekend en vanuit een casus wordt uitgewerkt. Naast het nieuw uitgetekende proces is ervoor gekozen een nieuwe functie in het leven te roepen: de werkvoorbereider Combi SION. Deze persoon bundelt onder meer de schetsontwerpen van de individuele netbeheerders tot één gezamenlijke tekening, die vervolgens wordt gebruikt als input voor het gezamenlijk bodemonderzoek.

Nadat het nieuwe proces is vastgesteld, is dit proces vanzelfsprekend goed getest. Bij het testen zijn alle betrokkenen meegenomen in het nieuwe proces. Bij elke netbeheerder zijn specifieke interne sessies georganiseerd. Nadat de testfase was afgerond, kon het nieuwe proces gefaseerd live gaan. Bij het live gaan van het proces, heeft het projectteam gedurende een periode nazorg geboden voor een goede opstart.

Resultaat

Naast het terugdringen van het aantal bodemonderzoeken dat opgevraagd wordt, draagt de ontdubbeling van het bodemonderzoek bij aan het besparen van tijd en geld. Daarnaast draagt het bij aan meer gemak voor zowel procesbewoners als klant en aan een hogere leverbetrouwbaarheid van het proces.

De belangrijkste voordelen op een rijtje: 

  • Tijdsbesparing;
  • Het bodemonderzoek heeft een ‘standaard kwaliteit’;
  • Duidelijke afspraken over tijdslijnen bodemonderzoek;
  • Draagt bij aan de veiligheid van de medewerkers (in de uitvoering);
  • Kostenbesparing;
  • De combi-aannemer ontvangt één gezamenlijk bodemonderzoek van de combi-partijen.
Benieuwd welke processen jij kunt doorbreken?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Contact
Sjoerd
Loeffen
Managing partner