Waar ben je naar op zoek?DOcume
Stichting Mijn Aansluiting / Infra & Bouw

Implementatie Prefab meterkast

Landelijke implementatie van de Prefab meterkast

Bij de sleuteloverdracht van je nieuwe woning wil je graag dat de gehele woning naar wens is opgeleverd en dat je ook meteen kan beschikken over de vanzelfsprekende infra voorzieningen, zoals water uit de kraan, Netflix op de tv of een werkend fornuis. Huisaansluitingen werden pas aan het einde van het bouwproces gerealiseerd. Dankzij de prefab meterkast is er een einde gekomen aan een wekenlange vertraging bij het achteraf aansluiten van gas, elektriciteit, water en internet.

De Stichting Mijn Aansluiting is een landelijk samenwerkingsverband voor Netbeheerders voor energie, water, warmte, media en communicatie. Inmiddels kent de stichting 20 deelnemers en 10 gebruikers, die samen heel Nederland afdekken. Door de partijen die werken aan de ondergrondse infrastructuur is vastgesteld dat de Stichting Mijn Aansluiting nu en in de toekomst hét platform is voor de gezamenlijke activiteiten op het gebied van ICT-ontwikkelingen.

Uitdaging

De vooraanleg van aansluitingen en het toepassen van de Prefab-meterkast maakt het mogelijk om huisaansluitingen in een eerder stadium van het bouwproces te realiseren. De aansluiting kan direct gebruikt worden voor stroom en water tijdens de rest van de bouw, zodat bij oplevering gelijk begonnen kan worden met behangen en het leggen van de vloer. Naast de vele voordelen voor de klant, zijn ook nutsbedrijven en bouwbedrijven blij met de nieuwe werkwijze. Het grote voordeel voor alle partijen in de keten is dat de aanleg van de aansluitingen in een vroeg stadium van het bouwproces gebeurt en niet meer tijdens de afbouwfase. Dat voorkomt hinder over en weer en maakt het hele proces beter planbaar, veiliger en daardoor efficiënter.  

Inmiddels hebben meerdere bouwbedrijven en nutsbedrijven gebruik gemaakt van deze bouwwijze in de vorm van pilotprojecten. Dit heeft geleid tot verbeteringen aan de kast en het proces dat doorlopen moet worden. Mijn Aansluiting heeft Masters in Lean ingeschakeld om deze bouwwijze landelijk te (voor)implementeren waarbij we het proces hebben begeleid om te komen tot een NTA, oftewel een Nederlands Technische Afspraak. Hierbij was het zaak om aan de bouwketen de voordelen te laten zien, zodat ook zij de Prefab-meterkast in gingen zetten bij bouwprojecten.   

Oplossing

Masters in Lean heeft een communicatieplan opgesteld waarin wij de implementatie en verdere verspreiding van de werkwijze aan geïnteresseerde combi-partners hebben beschreven. Dit plan is zeer uitgebreid en bevat onder andere de doelgroepen, planning, kostenplaatje, actiepunten en de uitwerking van een roadshow. Het creëren van breed draagvlak voor deze oplossing stond centraal. 

Daarnaast is het communicatieplan door ons uitgevoerd. Hierbij hebben wij navolgende partijen geïnformeerd en draagvlak gecreëerd met uiteindelijk als doel de goedkeuring van netbeheerders en combi organisaties om gebruik te gaan maken van de nieuwe bouwwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van de Prefab-meterkast. Na goedkeuring voerden wij de implementatie overdracht uit bij netbeheerders in Nederland, waardoor zij zelf op de hoogte waren van alle ins en outs van de Prefab-meterkast en hier zelf mee aan de slag konden.  

Resultaat

Er is gebruik gemaakt van twee proeftuinen in Nederland: in Oost-Nederland met Van Wijnen Bouw en in West-Nederland met Dura Vermeer. Regelmatig kwamen hier, onder begeleiding van Mijn Aansluiting en Masters In Lean, groepen stakeholders die met eigen ogen product en proces konden zien. Op deze manier werd er steeds meer draagvlak gecreëerd en werd het gebruik van de Prefab-meterkast steeds meer toegepast door bouwbedrijven en nutsbedrijven.

Op 23 juni 2020 hebben achttien partijen op initiatief van Mijn Aansluiting een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het aansluiten van een prefab meterkast in de ruwbouwfase opgeleverd. Door een vroegtijdige en intensieve afstemming in de totale bouwketen, kan een voorspelbare oplevering van woningen en nutsinfrastructuur worden bewerkstelligd.

Betrokken partijen bij het realiseren van deze NTA: Alliander, Beutech, CEHEtech, Dura Vermeer, Eaton, Enexis, Hager, Koopmans, Mijn Aansluiting, Nijhuis, Stedin, Van Wijnen, Vitens, VW Telecom, Waterbedrijf Groningen, Waternet en NEN.

Lees ook: Artikel MAG 1010 - prefab meterkast

Benieuwd hoe Agile werken jou kan helpen?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Contact
Sjoerd
Loeffen
Managing partner