Waar ben je naar op zoek?DOcume
BAM Materieel / Bouw

Elke dag een stapje beter...

Het succesverhaal van BAM Materieel: iedere werknemer draagt zijn of haar steentje bij aan een continue verbetering!

BAM Materieel is een essentieel onderdeel van BAM Nederland en speelt een cruciale rol in het adviseren en leveren van alle benodigde materieeltoepassingen voor diverse bouwplaatsen. Van kranen tot liften, steigers, ondersteuningen, bekistingen, technisch materieel, tijdelijke huisvesting en ondersteuningsconstructies voor viaducten, sluizen en bruggen: BAM Materieel voorziet in alles wat nodig is om bouwprojecten soepel te laten verlopen. Gevestigd in Lelystad, is BAM Materieel een centrale speler in de bouwsector. Al jaren werkt het bedrijf samen met Masters in Lean om de interne processen te optimaliseren en een cultuur van continu verbeteren te stimuleren door onder andere trainingen en advies van Masters in Lean.

Koninklijke BAM Groep nv
BAM is een bouwbedrijf bestaande uit tien verschillende bedrijven, opererend in bouw en vastgoed en infra. BAM is een Nederlands bouwconcern en opereert wereldwijd in specifieke markten. Bij BAM werken circa 20.000 mensen. Het bedrijf initieert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke punten bij het ontwerp en de constructie van gebouwen. BAM heeft de ambitie marktleider te worden in het gebruik van digitale technologie die ervoor zorgt dat klanten de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen behalen. “Building the present, creating the future.”

Uitdaging

Een van de uitdagingen voor BAM Materieel was het opzetten van een bedrijfsbrede cultuur van continu verbeteren. Ondanks diverse verbeterprojecten op verschillende afdelingen, was er over de gehele waardestroom binnen de organisatie niet altijd inzicht in bepaalde verbetermogelijkheden. Een van de voornaamste obstakels was het gebrek aan zichtbaarheid van deze verbeterpunten. Hierdoor ontstonden onderlinge frustraties en werd de samenwerking tussen de verschillende afdelingen moeizamer.

“Soms hebben medewerkers het gevoel dat bepaalde processen niet goed lopen, maar vindt men het lastig de oorzaak te vinden. Of je denkt zelf dat het goed loopt, maar dit blijkt niet altijd zo te zijn. Dit speelde voornamelijk bij BAM Materieel, verbetermogelijkheden waren niet altijd zichtbaar en tastbaar”, vertelt Bart Stronks over zijn ervaring als onderdeel van dit verbeterproject. 

De oplossing heeft dus alles te maken met het in kaart brengen en delen van inefficiënties en verspillingen en het verbeteren van de samenwerking tussen de diverse afdelingen. Aan het begin van dit traject zagen veel mensen diverse inefficiënties, maar werd er alleen lokaal of zelfs helemaal niets mee gedaan. De andere teams kregen daardoor niet de kans om te verbeteren, waardoor ergens anders in het bedrijf het wiel weer opnieuw uitgevonden moest worden. Kortom: daar moest verandering in komen!

Oplossing

In april 2022 werd een strategische stap gezet door een klein, maar toegewijd verbeterteam op te zetten binnen BAM Materieel. Dit team bestond uit leden van verschillende afdelingen die zich specifiek richtten op het herkennen van verspillingen en inefficiënties in de processen. De expertise en begeleiding van Robin Schulte van Masters in Process speelden een cruciale rol bij deze initiatieven. Door gebruik te maken van de app MIP (van Masters in Process) werden verspillingen binnen het bedrijf zichtbaar gemaakt en met elkaar gedeeld.

Een van de belangrijke stappen in dit proces was de ontwikkeling van een toegankelijk formulier dat op de telefoon, tablet of computer door iedere werknemer kon worden gebruikt. Dit formulier stelt medewerkers tot op de dag van vandaag in staat om gemakkelijk foto's van problemen en verspillingen te maken en dit in te dienen. De drempel om bij te dragen aan het oplossen hiervan, is op deze manier een stuk lager gemaakt. Ook werden er wekelijkse besprekingen geïntroduceerd door het verbeterteam om de meldingen te evalueren en concrete actieplannen op te stellen. Deze gestructureerde aanpak resulteerde in een aanzienlijke verbetering van de operationele efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie.

Resultaat

De implementatie van deze verbetermethodiek bij BAM Materieel heeft geleid tot tastbare en succesvolle resultaten. Het aantal gerapporteerde problemen bij de afdelingen waar het verbeterteam is gestart, is aanzienlijk verminderd, waardoor de operationele processen veel soepeler verlopen. Intern opgeleide medewerkers zijn nu proactief bezig met het monitoren en verbeteren van processen op de werkvloer, het wordt echt gezien als een gezamenlijke missie. De ontwikkeling van een continue verbetercultuur heeft ervoor gezorgd dat alle medewerkers binnen de organisatie actief bijdragen aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Na het succes van het eerste verbeterteam heeft BAM Materieel het initiatief in het najaar van 2023 uitgebreid en opgeschaald naar een bedrijfsbreed team: verbeterteam 2.0. Er zijn diverse andere afdelingen toegevoegd aan het verbeterproces: zowel medewerkers op locatie in Lelystad als buitendienstmedewerkers en monteurs.

De begeleiding van het verbeterteam is overgedragen aan de interne organisatie. “Medewerkers hebben echt het idee dat er iets gebeurt met de verbeteringen die ingeschoten worden. Dit werd pas geleden nog weer bevestigd door een van onze uitvoerders. Hij gaf aan dat nu echt geluisterd en doorgepakt wordt op verbeteringen die al jaren een doorn in het oog waren, maar die we maar niet opgelost kregen”, aldus David Bouwmeester (voorzitter verbeterteam).

Vanaf april 2022 tot maart 2024 zijn meer dan 600 grote en kleine verbeteringen gemeld, waarvan 250 in de laatste 4 maanden. Deze uitbreiding resulteerde dus in een flinke toename van het aantal verbetermeldingen, wat aantoont dat een cultuur van continu verbeteren binnen de organisatie daadwerkelijk is verbeterd! 

Voortdurende aandacht en betrokkenheid

Het succesverhaal van BAM Materieel illustreert de kracht van gestructureerde verbetermethodieken en de impact van een cultuur van continu leren en verbeteren. Door samen te werken met Masters in Lean en de technologie van Masters in Process heeft BAM Materieel niet alleen de operationele efficiëntie verbeterd, maar ook de samenwerking en betrokkenheid van de medewerkers versterkt. Het verbetertraject is echter geen eenmalige gebeurtenis, maar eerder een continu proces dat voortdurende aandacht en betrokkenheid vereist. Daarom blijft Masters in Lean ook na het behalen van dit succes betrokken en wordt er altijd met een kritisch oog meegekeken.

“De kunst in zo’n project is om niet te veel verbeteringen tegelijk op te pakken. Dat doet men door verbeteringen aan de voorkant te categoriseren in type A (snel op de eigen afdeling oplosbaar), type B (snel oplosbaar, maar meerdere afdelingen nodig) en type C (complexe verbeteringen die mogelijk projectmatig en onder begeleiding opgepakt moeten worden). Ook vindt er op type B en C prioritering plaats, zodat we de medewerkers niet overvragen”, legt Bart uit.

De weg naar continue verbetering is geen gemakkelijke, maar BAM Materieel heeft bewezen dat met de juiste aanpak en betrokkenheid van de medewerkers diverse verbeteringen mogelijk zijn en daarmee de kennis en ervaring van de medewerkers actief gestimuleerd wordt. Het verhaal van BAM Materieel laat zien hoe een bedrijf met een toegewijd verbeterteam, gestructureerde processen en de juiste (technologische) ondersteuning kan veranderen naar een efficiënte en wendbare organisatie die klaar is voor de uitdagingen van de moderne bouwsector!

Benieuwd welke processen jij kunt doorbreken?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Contact
Bart
Stronks
Trainer & consultant