Waar ben je naar op zoek?DOcume
Indaver ARP / Industrie

Continu verbeteren

Continu verbeteren als belangrijke kernwaarde

“We deden het goed, maar dankzij het Lean verbetertraject ging het nog beter.”

Indaver ARP (Acid Recycling Plant) is een belangrijke speler op het gebied van duurzaam afval- en grondstoffenbeheer in Europa. Zij zetten jaarlijks ruim 150.000 ton afvalbeitszuur om in zuiver zoutzuur en ijzeroxide met daarbij 100% recycling van het afval beitszuur. Dit doen zij met eigen verwerkingsinstallaties (chemische industrie). Binnen Indaver is er veel aandacht voor Lean Six Sigma verbetertrajecten. Continu verbeteren is dan ook één van de belangrijkste kernwaarden van dit bedrijf. Masters in Lean werd ingeschakeld om de medewerkers vanuit de dagelijkse praktijk meer te betrekken bij mogelijke verbeteringen in de organisatie.

Met ruim 2.000 werknemers beheert Indaver zo’n 5 miljoen ton afvalstoffen per jaar. Al jaren achtereen wordt een gestage, gezonde groei gerealiseerd, waardoor continuïteit is gewaarborgd. De organisatie is in Nederland koploper op het gebied van compostering en vergisting van gft én groenafval. Indaver helpt haar klanten onder andere met het sluiten van hun energie- en materiaalkringlopen.

Uitdaging

Indaver ARP is een goed draaiende organisatie, toch besloot de directeur Operations om er een Lean verbetertraject op te zetten. Er is namelijk altijd ruimte voor verbetering! Doordat Indaver ARP technisch al erg goed functioneerde, lagen de (Lean) verbeterpunten in het slim samenwerken voornamelijk tussen de verschillende disciplines binnen het bedrijf.

Zo was er wel degelijk genoeg ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen collega’s en onderlinge afdelingen. Daarnaast had Masters in Lean de uitdaging om de ‘omdat we het altijd zo doen’ cultuur van de medewerkers te doorbreken. 

Oplossing

Masters in Lean stelde tijdens het traject een quick scan op, waar vijf verbetergebieden uit zijn voortgekomen. Zo kon Indaver ARP zijn positie verstevigen door zich als ketenpartner op te stellen. Bijvoorbeeld door mee te denken over vermindering van de CO2-uitstoot. Ook het beheer en onderhoud kon beter, bijvoorbeeld door een dynamisch onderhoudsproces op te zetten. Hierdoor werden ad hoc acties en onverwachte kosten voorkomen en daar worden we blij van!
 
In het verlengde hiervan was de afstemming van de onderhoudswerkzaamheden (planning & control) meteen ook een verbeterpunt. Die afstemming ontstond door een betere samenwerking tussen de Technische Dienst en Operatie. Een gestructureerd verbeterplatform droeg bij aan het gezamenlijk werken aan de doelstellingen van Indaver ARP. Ten slotte was het de bedoeling dat ARP-medewerkers zich door deze veranderingen ook inhoudelijk zouden ontwikkelen. 

Resultaat

Er is veel tijd gestoken in het ontdekken van persoonlijke talenten van medewerkers en om zo een gezamenlijke spirit te creëren. Alle Lean initiatieven en samenwerkingen met externe partijen gingen in feite daarna vanzelf. Medewerkers stonden open voor zelfreflectie waardoor zij elkaar verder konden helpen en elkaar aan konden spreken in de positieve zin. Een mooi eerste resultaat! 
Omdat Indaver ARP onderdeel uitmaakt van de primaire processen van een grote onderneming binnen de staalindustrie, is de vernieuwde relatie ingezet om een gezamenlijke CO2-reductie te realiseren met behulp van Six Sigma. Na drie maanden werd Indaver ARP genomineerd voor een “Gouden Helm”. Een mooie erkenning voor de trotse medewerkers voor hun harde werk!
 
Doordat alle medewerkers vanaf dag één hebben geleerd om anders naar hun werk te kijken en zelf continu een belangrijke bijdrage te leveren aan het proces, kunnen zij zonder Masters in Lean de verbeteringen nu zelf continueren. Met het managementteam van Indaver ARP zijn de vervolgstappen in grote lijnen ontwikkeld, zodat het bedrijf klaar is voor de toekomst.
Van operators tot directie blijft Indaver ARP werken naar continue verbetering vanuit zingeving van hun medewerkers en zingeving voor het bedrijf. Het blijven stimuleren van de juiste energie en medewerkers coachen om de juiste stappen te nemen, zorgt ervoor dat Indaver ARP een succesvol bedrijf is met trotse medewerkers!

Benieuwd welke processen jij kunt doorbreken?

Wij leveren maatwerk gericht op resultaat, in alle lagen van de organisatie. Ik ga graag vrijblijvend met jou in gesprek!

Contact
Sjoerd
Loeffen
Managing partner